Rynek mieszkań na wynajem w Katowicach w dobie pandemii

  • by
mieszkania

Przed wybuchem pandemii, eksperci bardzo dobrze oceniali kondycję rynku mieszkaniowego w Polsce. Pomimo istotnych i niespodziewanych zmian jakie przyniósł rok 2020, eksperci przewidują, że w szerszej perspektywie pandemia koronawirusa nie wpłynie znacząco na branże nieruchomości, ponieważ niezmiennie społeczeństwo dąży do zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Niemniej jednak pierwsze ogłoszenia o wprowadzaniu stanu zagrożenia epidemicznego sprowokowało u wielu osób wstrzymanie decyzji związanych z zakupem mieszkania. Popularną stała się strategia „przeczekania” i obserwacji jak rynek mieszkaniowy będzie reagował na wprowadzane kolejne obostrzenia i ograniczenia w całym kraju.

Kryzys popytu na najem w czasie pandemii

Najbardziej znaczące i gwałtowne konsekwencje pandemii na rynku mieszkaniowym w Katowicach, lecz także w większości miast w Polsce, można obserwować przede wszystkim na popycie na wynajem nieruchomości mieszkaniowych. Głównymi czynnikami zmniejszającymi popyt były decyzje uczelni wyższych o przejściu na nauczanie w trybie zdalnych. Dzięki temu, wielu studentów zrezygnowało z wynajmowania mieszkań w Katowicach i innych miastach i powrócili do swoich miejscowości. Dodatkowo przyczynił się do tego również fakt, że w większości studenci podejmowali się pracy dodatkowej w różnorodnych lokalach gastronomicznych, a te musiały maksymalnie ograniczyć swoją działalność, odcinając jednocześnie studentów od zarobków.

Drugim bardzo ważnym czynnikiem były zamknięcia granic, a także kolejne utrudnienia związane z podróżowaniem, także w celach zarobkowych. To wpłynęło na znaczne zmniejszenie się liczby przybywających do pracy w Polsce obcokrajowców, szczególnie pracowników z Ukrainy, którzy wcześniej

Nowe inwestycje i hibernacja najmu krótkoterminowego

Osoby posiadające znaczne kwoty na lokatach oszczędnościowych, szybko zorientowały się, że przy stale obniżającym się oprocentowaniu ich depozytu, dobrym rozwiązaniem będzie przekierowanie środków z konta na inne inwestycje. Z tego powodu, nastąpił rozkwit inwestycji alternatywnych jakimi jest np. giełda oraz zakup nieruchomości, a co za tym idzie znacznie zwiększyła się podaż mieszkań przeznaczonych na wynajem. Także w Katowicach pojawiło się wiele ciekawych nowych ofert mieszkań na wynajem.

Innym czynnikiem wzmacniającym wzrost podaży, była prawie całkowita blokada wynajmu mieszkań krótkoterminowo np.: w celach turystycznych. Właściciele tych mieszkań najczęściej podejmowali decyzje o zmianie oferty na najem długoterminowy.