Kontakt

Tel: 506 311 645 Gabriela Dam

Tel: 797 234 182 Ewelina Ziebura

Tel: 519 162 702 Cezary Gruszka

Synergia Nieruchomości B.Gruszka, A.Smagoń Sp. Jawna
40-602 Katowice
ul. Kolejowa 57

NIP 9542779088,
REGON 367615355
KRS: 000068387(Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał zakładowy: 11 230 000 PLN wpłacony w całości